donderdag 28 maart 2013

Een drukken Paschen en tevreden Monseigneur


Paramaribo den 28 Maart 1883

 
HoogEerwaarde Pater Provinciaal!


Vrijverklaring der slaven in Suriname
Zendingsarbeid der Hernhutters
www.geheugenvannederland.nl
Het heeft den goeden God behaagd, die alles ten beste schikt, mij te verplaatsen, en in het communiteits leven toe te laten. Omstandigheden, door God beschikt, dat Monseigneur het noodzakelijk oordeelde, door de ziekte van den Zeer Eerw. Pater Verbeek op Coronie, dat de Eerw. Pater Romme naar Coronie moest gezonden worden en [daar] hier zoo vele werkzaamheden zijn, heeft Monseigneur goed gevonden om den Eerw. Pater van Vlokhoven tijdelijk naar Batavia te zenden. Hoog Eerwaarde Vader, het communiteitsleven bevalt mij zo goed! En hierbij veel te werken! Zodat ik, het gevoelen van Monseigneur kennende, heb verzogt aan Z.D.Hwd., indien het God behaagde en Zijn D.Hwd. het goed vond, hier te kunnen blijven in de communiteit, hetgeen Zijne D.Hwd. zeer aangenaam was. Evenwel ben ik bereid, als het de goede God anders beschikt, overal te gaan of te verblijven, waar UHEerw. of Monseigneur mij zal zenden. Wij hebben een drukken Paschen en Monseigneur is zeer tevreden. Het gaat, God zij dank, goed vooruit, hoewel de duivel door de Hernhutters ons veel kwaad doet; daar zij alles doen om de halve Catholijken te lokken, door allen, hoe slecht zij ook leven, tot het Doopsel en gran boen (1), zo zij dit noemen, toe te laten, zodat zij hunne praktijk geheel veranderd hebben. Doch wij hopen, dat de goede God de oogen zal openen om hunne dwaling in te zien. Wij doen ons best om hen, weder terug te brengen, die afgedwaald zijn. Ik ben nu zes weken hier, maar er is zo veel te doen, dat ik mijne Plantagiën en Indianen nog niet heb kunnen bezoeken. O quam bonum et jucundum est habitare fratres in unum (2): dit ondervind ik en daarom dank ik den goeden God, die dit zo beschikt heeft.
Dagelijks bid ik voor UHEerw. Pater. Gelieve s.v.p. ook mijner te gedenken, opdat ik een ware Redemptorist mag worden, en mag volharden in mijne H. Roeping, die ik boven alles schat.
Na minzame groeten verblijve ik in de H.H. Harten van Jezus en Maria, UHEerws. onderdanige Dienaar en Zoon in J. Ch.

P.    Donders C.SS.R.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten